Regler

Fisketillsyn

Regler för Naturfisket

  • Endast ett handredskap per fiskare får utnyttjas och gäller både från land och båt.
  • Vintertid tillåter vi fiske med fem styck angeldon per fiskekort.
  • Fiskekortet, som är personligt och ej kan överlåtas, skall vid fiske ovillkorligen medföras och vid anfordran uppvisas för fisketillsyningsperson.
  • Kortet skall vara försett med innehavarens namn och den som använder kortet skall kunna legitimera sig.
  • Ett fiskekort gäller även för fiskekortköparens maka eller omvänt, samt barn t.o.m. 17 år.
  • Fiskekortet gäller ej för kräftfiske.
  • Barn t.o.m 13 år fiskar gratis från land.
  • Fiske med utter och nätfiske är förbjudet.
  • Fiske kan förbjudas i anslutning till fiskeutplantering.

Om någon bryter mot dessa regler upphör fiskerätten omedelbart. Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Du kan läsa mer om lagen på www.notisum.se

Dina fiskevatten arrenderar vi av Sveaskog.

Tänk på att allemansrätten ger oss unika möjligheter att vistas i vår natur, men även skyldigheter. Ta alltid med ditt skräp hem. Det är inte tillåtet att göra upp eld om risk för brand föreligger.

 

© 2019 Kedjeåsens Fisk AB. All Rights Reserved. Web by Jighead AB.