Regler

Fisketillsyn

Regler för Naturfisket

  • Endast ett handredskap per fiskare får utnyttjas och gäller både från land och båt.
  • Vintertid tillåter vi fiske med fem styck angeldon per fiskekort.
  • Fiskekortet, som är personligt och ej kan överlåtas, skall vid fiske ovillkorligen medföras och vid anfordran uppvisas för fisketillsyningsperson.
  • Kortet skall vara försett med innehavarens namn och den som använder kortet skall kunna legitimera sig.
  • Ett fiskekort gäller även för fiskekortköparens maka eller omvänt, samt barn upp till 18 år.
  • Fiskekortet gäller ej för kräftfiske.
  • Barn t.o.m 13 år fiskar gratis från land.
  • Fiske med utter och nätfiske är förbjudet.
  • Fiske kan förbjudas i anslutning till fiskeutplantering.

Om någon bryter mot dessa regler upphör fiskerätten omedelbart. Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Du kan läsa mer om lagen på www.notisum.se

Tänk på att allemansrätten ger oss unika möjligheter att vistas i vår natur, men även skyldigheter. Ta alltid med ditt skräp hem. Det är inte tillåtet att göra upp eld om risk för brand föreligger.

 

© 2019 Kedjeåsens Fisk AB. All Rights Reserved. Web by Jighead AB.