Regler

Fisketillsyn

Regler för Ädelfiske

 • Ett fiskekort berättigar till fiske med ett fiskespö från kl.00.00 - 24.00.
 • Endast ett spö per giltigt fiskekort får medföras till sjön, gäller även flugfiskespön. Till ett spö får fästas en fluga, ett drag eller en krok med bete.
 • När tre laxartade fiskar är fångade så avslutas fisket eller nytt fiskekort löses.
 • Mäskning är inte tillåten.
 • Vid fiske får spö inte lämnas utan tillsyn.
 • Barn t.o.m. 11 år fiskar på målsmans fiskekort (max tre laxartade fiskar per kort).
 • Två dagkort gäller som familjekort (föräldrar samt tre barn t.o.m. 17 år) max 6 fiskar får då fångas.
 • Egna båtar, kanoter eller motsvarande får inte användas inom området.
 • Fiskekortet bör bäras synligt för att förenkla fisketillsynens arbete.
 • Eld får endast göras upp på anvisade platser.
 • Tältning eller uppställning av husvagn eller husbil får ej ske i sportfiskesjöarnas närområde (75 m). Det finns iordningställda platser för husvagnar.
 • Medtagna föremål får inte lämnas eller kastas annat än i därför avsedda uppsamlingkorgar eller säckar.
 • Återutsättning i samband med fiske är inte tillåtet.

Dina fiskevatten arrenderar vi av Sveaskog.

 

Våra sjöar är indelade i tre kategorier

Sjöarna är märka efter den kategori de tillhör.

• Flugfiskesjöar Vid flugfiskesjöarna är det enbart tillåtet att fiska med flugspö, fluglina och fluga.
Utsättning av fisk: En gång per vecka, vanligtvis torsdagar, under spösäsongen.
• Familjesjöar Vid familjesjöarna är det tillåtet att fiska med flugspö, spinn, haspel samt mete.
Utsättning av fisk: En gång per vecka, vanligtvis torsdagar, under spösäsongen.
• Äventyrssjöar Vid äventyrssjöarna är det tillåtet att fiska med flugspö, spinn, haspel samt mete.
Utsättning av fisk: Äventyrssjöarna får inte fisk varje vecka, dock minst fyra gånger per år.

© 2019 Kedjeåsens Fisk AB. All Rights Reserved. Web by Jighead AB.