Visste du...

 

ODLAD FISK ÄR EN SUND OCH MILJÖVÄNLIG PRODUKT SOM KONSUMENTERNA PÅ ETT TRYGGT SÄTT KAN KONSUMERA

Men det framförs ofta en rad negativa och odokumenterade påståenden om odlad fisk. Det senaste är att odlad fisk inte skall vara lika nyttiga att äta som den vilda fisken för att den innehåller mindre mängd omega 3-fettsyror. Det hävdas också att många sjukdomar hos odlad fisk överförs till vild fisk och att odlad fisk ofta är behandlad med medicin, odlas i dåligt vatten samt belastar miljön.

Fisk blir vad den äter och det är ett stort samband mellan fiskens foder och fiskens egen sammansättning. Innehållet av omega -3 i vild fisk varierar beroende på fiskart och den miljö som fisken lever i. I jämförelse med en vilt levande laxartad fisk i färskvatten innehåller den odlade fisken mer omega-3. Detta för att fiskfoder är rikt på omega -3. Men högst innehåll har vild fet fisk som lever i Nordatlanten och Nordsjön. Nya forskningsrön indikerar att man endast får fullt utbyte av omega-3´s sundhetsfrämjande egenskaper om det intas i form av fisk eller skaldjur.

Fiskfodersammansättningen är avgörande för hur mycket omega-3 som den odlade fisken slutligen kommer att innehålla. Foderindustrin arbetar intensivt med att hitta nya råvaror med ursprung från den marina miljön, men inte fisk! Målet är inte endast att skaffa protein och fettämnen utan det söks näringsämnen med specifika egenskaper, som t.ex. omega-3. Det pågår ett ingående samarbete med Världsnaturfonden om certifiering av långsiktigt hållbart vattenbruk med fokus på laxartad fisk.

När det gäller överföring av smittsamma sjukdomar finns det inga exempel på att smitta från fiskodlingar överförts till vilda bestånd och medfört sjukdom och fiskdöd. Orsaken är primärt att svenska vattenbrukare inte köper in fisk för vidareuppfödning. Detta förhållande är reglerat genom Sveriges Jordbruksverk samt EU´ s lagstiftning. Parasiter, bakterier mm. som påträffas inom vattenbruket är naturligt förekommande patogenes och kan återfinnas på vildfisk i områden utan exponering av odlad fisk.

Odlad fisk kan liksom andra djur för livsmedelsproduktion (t.ex. svin, kor och kycklingar) och även sällskapsdjuren (hund, häst och katt) bli sjuka och behöver då få olika typer av läkemedel, t.ex. antibiotika, för lindra lidandet och bota sjukdomen. All användning av läkemedel, inklusive antibiotika, till djur (och även odlad fisk) är reglerad och kräver recept vid varje enskilt tillfälle. Det får varken till odlad fisk eller till andra djurslag användas regelbundet. För vattenbrukaren är medicinering av fisk dessutom mycket ekonomisk och administrativ kostsamt och kan därför heller inte långsiktigt missbrukas. Svenska sättfiskodlingar kontrolleras flera gånger per år av FiskHälsan AB som av Jordbruksverket getts det övergripande ansvaret för fiskhälsokontrollen ( www.fiskhälsan.se)

Produktion av fisk är i likhet med all annan djurproduktion förenat med stora ekonomiska kostnader och risktagande! Det enda goda med det förhållandet är att djurägaren inte ges annan möjlighet än att ge sina djur bästa möjliga förutsättningar.

I jämförelse med köttproduktion på land är fisk klimatsmart. Några orsaker till detta är att fisk utnyttjar betydligt större andel av fodret till växt, fisk använder mindre energi för att motverka tyngdkraften (den lever ju i vattnet) och fisk är växelvarma djur och anpassar sin kroppstemperatur till vattnets temperatur, Den behöver alltså inte som däggdjur äta för att hålla sig varm.
Att odla fisk och sätta ut den levande i sjöar o tjärnar ger det moderna samhället många stora värden! Det skapar en sund rekreation som många invånare har behov av! Fisk och fiske förenar nytta med nöje på ett sätt som ingen annan fritidsysselsättning kan erbjuda. Vi skall vara glada och tacksamma för vår natur och de möjligheter som vi kan skapa i den.

SAMARBETE
SportfiskeAkademin har under december och januari 2006 tagit på sig uppgiften att produktutvärdera ett bete åt Normark och Rapala. Ett arbete som involverat både elever och personal, och som alla funnit spännande, roligt och lärorikt. SportfiskeAkademin har använts sig av sina egna sjöar samt Kilsbergens Sportfiskeområde och de tackar Kedjeåsens Fisk AB för deras samarbete i och med denna produktutvärdering och allt annat samarbete. Tack!

 


BRIST PÅ NAPP BLEV TJUVFISKARENS RÄDDNING

Detta kunde vi under hösten -04 läsa i våra dagstidningar.
Det var en 49-årig man som fiskade utan fiskekort i Ånnabosjön, hans motiv var att det var så dåligt med fisk att det inte fanns någon möjlighet till fångst. Till vår fasa så gick tingsrätten på mannens linje och frikände honom!
För oss var detta mycket oroande och vi var tvungna att ställa oss själva frågan hur våra betalande gäster skulle reagera på detta. Vad Tingsrätten egentligen sa var att det gick bra att fiska utan kort så länge man inte fångade någon fisk.
Detta var naturligtvis helt oacceptabelt sett från våran sida. Vi säljer ju inte endast fisken utan också upplevelsen att vara vid sjön och möjligheten att fånga en fisk. Med en sådan dom i tingsrätten äventyras hela våran verksamhet!
Med detta som facit överklagade vi domen till Hovrätten. Där lyssnade man betydligt mera till våra argument och mannen blev dömd enlig 9,e och 37 paragrafen för förseelse mot fiskelagen och 30 dagsböter.
Tyvärr kostade det oss ganska mycket pengar att driva ärendet vidare men vi ansåg att detta var nödvändigt för att upprätthålla ordning och moral i sportfiskeområdet.
Nu vet alla att vi gör vad vi kan för att våra betalande gäster skall få en fiskeupplevelse och förhoppningsvis få med sig en fisk hem. Detta skall inte omöjliggöras av icke betalande gäster, om det skulle vara så kunde vi inte förvalta sportfiskeområdet och då skulle denna möjlighet till fiske troligen inte finnas till.
För Er information vill vi nämna att det under -04 då detta inträffade så sattes det ut 3 355 st. regnbågar 1 290 st. rödingar och 100 st. öringar i Ånnabosjön. Detta till en total vikt av 3944 kilo.

ORSAKEN TILL JORDAKTIG SMAK PÅ FISK

Den biologiska förklaringen på detta fenomen är rejält teoretiskt och redovisas här så kortfattat som möjligt:

Ämnet som ger denna smak kallas geosmin. Namnet kommer från grekiskan och betyder smak och lukt av jord. Mer exakt är det en kemisk förbindelse (en bicyklisk tertiär alkohol) som heter : trans-1, 10-dimethyltrans-9deca-1-ol.
I vattenmiljön produceras geosmin av actinomyceter och cyano-bakterier. De flesta geosminproducerande antinomyceter har hittills blivit identifierade inom släkten streptomyces. Vatten med geosmin får en jordaktig smak och gränsen för att ge smak är så låg som 4 nanogram per liter. Geosmin är inte giftigt.

Mer allmänt kan sägas att geosmin tenderar att öka i näringsrika vatten, det har visats att geosmin ökar vid ett ökat fosforinnehåll. Man kan inte se på vattnet om det är problem, men generellt är att oklara vatten är mer utsatta även om det finns undantag. Jordsmakproblemet börjar för det mesta när vattentemperaturen överstiger 12 c. Problemet kan komma och gå under sommarsäsongen. En del säsonger är det dock inga problem alls!

Biologer antar att den oönskade smaken kommer in i fisken när den äter, den absorberas snabbt av tarmen och lagras i fettvävnaden, därmed ändras fiskens smak ock lukt. Det är ett stort problem i USA där lakeodlingar varje år förlorar millioner dollar på grund av kraftig jordsmak.

Fisk med kraftig off-taste (engelskt uttryck) är mycket svår att smak kamouflera. Det skall nämnas att en del känner jordsmak då fisk tillagas samman med grönsaker. Geosmin finns ju naturligt i dessa. Lite märkligt är att geosmin i grönsaker ger en härlig smak av grönsakslandet !

En viktig poäng är att geosmin inte finns i saltvatten. I sötvatten kan effekten dämpas med hjälp av halmbalar ! Detta då halmbalar och i första hand kornhalm avger en faktor som minskar produktionen av geosmin.

Effekten kan också dämpas i köket. Den rensade fisken lägges hel eller som filé i en skål med ättiksvatten och is. Koncentrationen skall vara 1dl ättika till 1,5 liter vatten och en påse med istärningar. Vattnet tillsättes 1 tesked salt och en tesked socker Låt fisken ligga i lagen en timme per kilo hel fisk och halva tiden för filé. Fisken får en lätt syrlig men inte obehaglig smak.

 

 

 

© 2019 Kedjeåsens Fisk AB. All Rights Reserved. Web by Jighead AB.