Fiskodling


Sedan 1995 sköts Kilsbergen Sportfiske i egen regi av familjeföretaget Kedjeåsens Fisk AB. Vi producerar, under mycket goda och naturliga villkor, all fisk till Sportfiskeområdet.

I ett av Sveriges största naturliga grundvattenflöden ligger vårt kläckeri och yngelhall. Här ges det möjlighet till en tidig start vilket ger goda livsbetingelser under fiskens resterande uppväxttid. Det livskraftiga ynglet växer vidare till fina och kraftiga put and take fiskar i vår odlingsanläggning som ligger i Svartälven, senare Gullspångsälven, som också är länets största vattendrag.
Se delar av produktionskedjan längre ner på sidan

Livskraftiga fiskar uppväxta i naturligt strömmande vatten, kombinerat med utvalda foderblandningar, är några exempel på vad vi idag gör för att tillgodose den mest kräsne sportfiskaren.


Fiskodlingar med sättfiskstatus är anslutna till ett fiskhälsoprogram, godkänt av Jordbruksverket. Programmet innebär regelbundna besök och provtagningar.

I en hälsokontrollerad odling finns det uppgifter om fiskens härstamning och genetiska bakgrund samt vilket odlingssystem fisken har haft under uppfödningstiden.

Uppfödningen av fisk skall ske på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt och fiskodlingsmiljön skall vara väl dokumenterad. Som ett komplement till sättfiskiskstatus har vi även ett så kallat djuromsorgsprogram.

För djurtransport gäller att fordon och fisktransporttankar skall vara godkända och att den som transporterar levande fisk skall vara registrerad vid jordbruksverket. Kedjeåsens Fiska AB har reg nr: SE 163777

Mer information om detta kan fås i broschyren Utplantering av fisk i naturvatten. Denna kan rekvireras av länsstyrelsen, Fiskeriverket, Sportfiskarna och FiskHälsan.

Produktionskedjan från rom till utsättning i våra sjöar

 

Avelsfisken går i stora bassänger med cirkuelrande grundvatten. Hanar och honor sorteras i sär från avelsbassängen
Utsorterade avelshonor i väntan på kramning. Honorna kramas på rom och hanarna på sin mjölke, vilket är ett både tidsödande och kämsligt arbete.
Vår älskade romplockningsmaskin som plockar bort de döda äggen. Regnbågsrom som är färdig för leverans.
I vårt kläckeri ställs rombackar i kläckrännor och varje back innehåller ca 10 000 rom. Rom blandas med hanarnas mjölke och får sedan stå i väntan på kläckning.
Det är många parametrar att hålla koll på. Här är vårt lilla laboratorium. Efter tillväxt i kläckeriet flyttas fisken till en modern recirkulerande varmvatten
Regnbågsyngel efter tre veckors matning, i tio graders värme. De närmar sig nu ett gram "styck" Just denna gången hade vi 300 000 st. När fisken växt till sig tillräckligt transporteras den till vår anläggning vid Svartälven under våren.
Efter ett års tillväxt sorteras fisken för utsättning i våra sjöar Transport sker med vår specialbyggda lastbil
Fisken lastas ur tankarna på lastbilen... ....för utsättning i alla våra sjöar.

 

© 2019 Kedjeåsens Fisk AB. All Rights Reserved. Web by Jighead AB.